Vi forsker i klinisk praksis

Center for Sund Motivation udspringer fra professor Henning Langbergs forskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Vi har siden 2015 forsket i hvordan motivation er afgørende for at opstarte og fastholde gode vaner.

Du kan her se en oversigt over de vigtigste forskningsprojekter. Vi inddrager den unikke viden fra disse projektet i vores kurser og foredrag. 

 

INTERVALGANG FOR BORGERE MED TYPE 2-DIABETES

InterWalk: InterWalk-projektet undersøger i et stort RCT-studie om intervalgang med applikationen InterWalk kan motivere patienter med type 2-diabetes til at leve en fysisk aktiv hverdag efter endt rehabiliteringsforløb. Motivationsfremmende tiltag i dette studie er først afprøvet i et mindre studie. I tillæg undersøges motivationen og barrierer for at leve et liv med mere fysisk aktivitet gennem kvalitative fokusgruppe interviews. 215 patienter er inkluderet i Interwalk-projektet.

Samarbejdspartnere: Københavns Kommune, Guldborgsund Kommune og Region Bornholm samt Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet.

 

TIDLIG TRÆNINGSSTART FOR LUNGEKRÆFTOPEREREDE

Proluca: PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) undersøger, om en tidlig træningsindsats gavner patienter, der er opereret for lungekræft. Projektets feasibility studie har vist, at det er både sikkert og gennemførligt at starte træning efter 2 uger. Et RCT-studie undersøger pt, om den tidligere start har betydning for patienternes fysiske kapacitet og livskvalitet på kort og lang sigt. 235 patienter er inkluderet.

Samarbejdspartnere: CIRE, Københavns Kommune, Center for Sundhed og Kræft i København.

 

FRIT VALG AF TRÆNINGSSETTING FOR HJERTEPATIENTER

Hjerterehab: Projektet har i to store RCT-studier undersøgt, hvilken effekt det har at lade hjertepatienter selv bestemme, hvor deres rehabiliteringstræning skal foregå (rehabiliteringscenter eller i eget hjem). Projektet viser, at hjertepatienter er i stand til selv at vælge, hvor deres rehabilitering bedst foregår. 158 patienter har deltaget i projektet.

Samarbejdspartnere: CopenHeart, Rigshospitalet, professionshøjskolen Metropol.

 

NYE BEHANDLINGSTILBUD TIL BORGERE MED KOL

KOL: Projektet består af en række kvalitative studier og viser, at de praktiserende lægers ikke opfatter det som deres rolle at rådgive patienter med KOL om fysisk træning og betydningen af livsstilsændringer. Patienterne efterlades dermed i et behandlingsmæssigt vakuum. Patienternes egen opfattelse af deres sygdom, livskvalitet og behov for støtte undersøgers aktuelt. 24 interviewpersoner deltager.

Samarbejdspartnere: Københavns Kommune, Praktiserende læger i København, Professionshøjskolen Metropol.

 

MULTIDISCIPLINÆR INDSATS FOR RYGPATIENTER

RYG pt: Lænderyg problemer rammer en stor del af den danske befolkning. Vi undersøger i et stort RCT-studie om patienter med rygproblemer har bedre effekt af en multidisciplinær indsats, der bl.a. inkluderer kognitiv terapi, end den sædvanlige indsats i Københavns Kommune. Det primære effektmål i undersøgelsen er antal sygedage. Derudover måles på smerte, funktionsbesvær og livskvalitet. 770 patienter med kronisk lænderygsmerter deltager i projektet.

Samarbejdspartnere: Ryg- og Genoptræningscenter København, Københavns Kommune.

 

KAN EN TABELT MOTIVERE TIL FINGERTRÆNING?

Slagtilfælde: I projektet undersøges den (re)organisering i kommunikationen mellem centrale motoriske områder i hjernen og muskelaktiviteten under finmotorisk bevægelse, som finder sted efter et slagtilfælde. Desuden har et studie undersøgt, om en tablet kan fungere som et motiverende redskab til at træne fingermotorikken efter et slagtilfælde. 38 patienter er inkluderet i de to studier.

Samarbejdspartnere: Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Københavns Kommune.

 

OPTIMERING AF BENAMPUTEREDE REHABILITERING

Benamput.:  Projektet består af fire studier, som giver viden om, hvordan rehabiliteringen af veteraner og civile med benamputationer kan optimeres. Projektet undersøger bl.a., hvilke faktorer der er afgørende for de amputeredes livskvalitet både ifølge litteraturen og gennem interviews og observationer. Der udvikles ligeledes en armcykeltest til undersøgelse af den fysiske kapacitet.106 borgerne er inkluderet i projektet.

Samarbejdspartnere: Klinik for Ergo-og Fysioterapi, Rigshospitalet, Københavns Kommune.

 

I InterWalk undersøger vi om patienter med type 2-diabetes bliver mere fysisk aktive i hverdagen, når de bruger intervalgangs appen InterWalk.

I projetet InterWalk undersøger vi, om borgere med type 2-diabetes fastholdes i fysisk aktivitet, når de bruger intervalgangsappen InterWalk.

I projetet Proluca forsker vi i betydningen af tidlig træningsstart for lungekræftopererede patienter.