Vi har alle brug for motivation

Motivation er den drivkraft, der sætter os i stand til at handle hverdagen.

Motivation er et begreb, som vi alle bruger i flæng hver dag. Vi siger fx: “Jeg er ikke motiveret i dag” eller “Kom bare an. Jeg er topmotiveret.”
Men hvad er motivation egentlig? Og hvordan styrker vi den hos os selv og andre?

I Center for Sund Motivation definerer vi motivation som “den samlede sum af de indre og ydre kræfter, som påvirker os til at træffe et bestemt valg.”

Denne definition er vores sammensmeltning af flere forskellige teorier fra psykologi, sociologi og filosofi og bygger især videre på Deci og Ryans teori om Self Determination, som du kan læse mere om i vores e-bog. Du får e-bogen ved at melde dig til vores nyhedsbrev i fanen nederst på siden.

Vaner
Udover motivation er det helt centralt at forstå, hvordan gode vaner dannes og fastholdes, når man arbejder med livsstilsændringer. Vaner er derfor også et af de centrale emner på vores kurser.

Der er en række forskellige modeller for, hvordan vaner udvikles, og hvilke virkemidler vi konkret kan bruge til at give vore patienter eller klienter nye og sundere vaner. Du kan læse mere om dette i litteraturen nedenfor og på Pubmed.

Vi samarbejder med senior forsker Benjamin Gardner fra University College London omkring motivation og personligheds teori.
Hvis du har lyst at læse mere om Ben Gardners syn på vaner, kan du følge dette link, eller høre et interview med Ben Gardner omkring "How long does et take to form a habit?" 

Her på sitet kan du finde viden og tools om motivation, men der findes også meget videnskabelig litteratur, der er værd at kende. De referencer vi her bringer danner grundlag for en del af indholdet i vores kurser om sundhedsmotivation. Det er vigtigt at understrege, at litteraturlisten ikke er fuldstændig, men skal opfattes som din mulighed for at fordybe dig lidt i emnet og blive motiveret til at få yderligere indsigt via vore kurser.

Litteratur

SDT - Wilson et al. Understanding motivation for exercise. A self-determination theory perspective

SDT - Motiver for exercise - Motivations gruppe 3. møde - Ingledew and Markland. Three levels of exercise motivation

SDT - Vallerand & Ratelle. Intrinsic and extrinsic motivation. A hierachical model

SDT - Curth & Østergaard. Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen

Vaner - Michie et al. The behaviour change wheel- A new method for characterising and designing behaviour change interventions

Det er vigtigt at understrege at litteraturlisten ikke er fuldstændig, men skal opfattes som din mulighed for at fordybe dig lidt i emnet og blive motiveret til at få yderligere indsigt via vore kurser.

Yderligere litteratur om emnet finder du på Pubmed.