MAKKEREN
 • Vægter det sociale
 • Støtte er vigtigt
 • Mister energi alene

>>LÆS MERE

Copyright: CopenRehab

TÆNKEREN
 • Har brug for viden
 • Skal forstå meningen
 • Træner med omtanke

>>LÆS MERE

 

MESTEREN
 • Elsker læring
 • Fremgang motiverer 
 • Øver sig gerne

>>LÆS MERE

 

MEDSKABEREN
 • Må have indflydelse 
 • Eksperimenterer 
 • Kvæles i faste rammer

>>LÆS MERE

 

VINDEREN
 • Dyster gerne
 • Går efter rekorder 
 • Sætter mål

>>LÆS MERE

 

De fem typer er inspireret af omfattende forskning i elevers motivation for læring i udskolingen. Du kan læse mere om den forskning i bogen Unges motivation i udskolingen af Mette Pless og medforfattere.

Motivationstyperne er og bliver fortsat videreudviklet af forskningsenheden CopenRehab, Københavns Universitet, som sammenholder med anden forskning og tilpasser typerne til motivation for fysisk aktivitet og forholdene i klinisk praksis. 

Foreløbig har CopenRehab foretaget en overfladevalidering (Face validity) af motivationstyperne. Der er foreløbig vist en høj overfladevaliditet, idet klinikere fra såvel lægepraksis som andre sundhedsprofessionelle i høj grad genkender motivationstyperne blandt deres patienter.

Center for Sund Motivation udspringer af CopenRehab - som du kan læse mere om her.