MAKKEREN
 • Vægter det sociale
 • Støtte er vigtigt
 • Mister energi alene

>>LÆS MERE

Copyright: CopenRehab

TÆNKEREN
 • Har brug for viden
 • Skal forstå meningen
 • Træner med omtanke

>>LÆS MERE

 

MESTEREN
 • Elsker læring
 • Fremgang motiverer 
 • Øver sig gerne

>>LÆS MERE

 

MEDSKABEREN
 • Må have indflydelse 
 • Eksperimenterer 
 • Kvæles i faste rammer

>>LÆS MERE

 

VINDEREN
 • Dyster gerne
 • Går efter rekorder 
 • Sætter mål

>>LÆS MERE

 

De fem typer er inspireret af omfattende forskning i elevers motivation for læring i udskolingen. Du kan læse mere om den forskning i bogen Unges motivation i udskolingen af Mette Pless og medforfattere.

Motivationstyperne er udviklet af professor Henning Langberg, Københavns Universitet i samarbejde med en lang række klinikere og på baggrund af en række forskningsprojekter herunder U-TURN 2 under Center for Aktiv Sundhed. 

I tillæg er motivationstyperne afprøvet som redskab i forbindelse med behandling af en række kroniske sygdomme så som diabetes, KOL, en række kræftformer og i forbindelse med vægttab. Arbejdet har vist at motivationstyperne besidder en høj overfladevaliditet (face validity), idet klinikere fra såvel lægepraksis som andre sundhedsprofessionelle i høj grad genkender motivationstyperne blandt deres patienter.

Center for Sund Motivation er etableret af professor Henning Langberg i 2015.