Vi skaber sund motivation

Center for Sund Motivation vil gøre det lettere at leve sundt og blive mere fysisk aktiv i hverdagen.

Center for Sund Motivation er et forsknings- og kursuscenter. Vi skaber og deler viden om, hvordan vi højner motivationen for det sunde liv og hjælper patienter med livsstilssygdom til at følge deres behandling.

Vores vision er at gøre det lettere for mennesker at skabe og fastholde en sund adfærd i et samfund, der ofte trækker i en usund retning med stillesiddende aktiviteter og let adgang til fristende kalorier.

Center for Sund Motivation har tre fokuspunkter.

  • Vi forsker i, hvordan vi kan hjælpe borgere med kroniske livsstilsrelaterede sygdomme til at følge deres medicinske behandling og lykkes med en livsstilsændring. Se forskningsprojekter
  • Vi uddanner sundhedsprofessionelle i den nyeste viden om motivation, vaneændring og fastholdelse af nye vaner. Vi holder kurserworkshops og foredrag.
  • Vi arbejder for at højne bevidstheden om sundhedsmotivation i befolkningen.  

nyrund

 

Center for Sund Motivation udspringer fra Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, forskningsenheden CopenRehab.

Centret er ledet af professor Henning Langberg.

Kontakt: langberg@sund.ku.dk

 

 

 

"Vi ved godt, hvilken livsstil der er sundest for os. Tiden er kommet til at fokusere på, hvordan vi får den sunde livsstil lagt ind i dagligdagen hos flest muligt."

Professor Henning Langberg

"Vi ser et stort potientale i at gøre det lettere for borgere med livsstilsrelateret sygdom at følge deres behandling og få en sundere livsstil. Bedre adhærens vil øge den enkeltes livskvalitet og gavne samfundet."

Professor Henning Langberg