Syddjurs genoptrænings-team på kursus:

Vi har fået en fælles forståelse for motivation

Genoptræningsteamet i Syddjurs satte gang i arbejdet med motivation med en 2-dages workshop. 

Det er vigtigt at sætte motivation på dagsordenen i kommunen, mener Wenche Maibritt Nykjær Hallstrøm, leder af den ambulante genoptræning i Syddjurs Kommune.

Derfor inviterede hun i efteråret underviserne fra Center for Sund Motivation til Syddjurs for at holde en 2-dages workshop for et team på 22 medarbejdere. 

"Vi fik en fælles forståelse for, hvordan vi kan arbejde med motivation i vores team. Vi oplevede, at kurset blev tilpasset vores hverdag. Underviserne var fantastisk gode til at sætte sig ind i en terapeuts tankegang. Det var utrolig positivt," siger Wenche Maibritt Nykjær Hallstrøm.

Workshoppen gav medarbejderne ny indsigt i motivation og en forståelse for, hvordan der kan arbejdes mere målrettet med begrebet. 

Arbejdet med de 5 motivationstyper var rigtig inspirerende og har givet os en god baggrund for at forstå borgerne bedre og tilpasse vores tilbud til netop deres type”, siger Wenche Maibritt Nykjær Hallstrøm.

Syddjurs Kommune har sagt ja til at blive testkommune for Center for Sund Motivation i fremtiden. Det vil sige, at kommunens medarbejdere skal teste nogle af de nye motivationstiltag, som udvikles i Center for Sund Motivation.

”Arbejdet med motivation finder vi så vigtigt, at vi også gerne vil hjælpe med at udvikle nye redskaber. Redskaber, som vi også selv kan bruge fremadrettet til at nå borgerne med vores tilbud,” siger Wenche Maibritt Nykjær Hallstrøm.